INFORMACJA DLA RODZICÓW - LOGOPEDA

Drodzy Rodzice,
od dnia 02.09.2020 r. do odwołania Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pleszewie zawiesza prowadzenie terapii logopedycznej prowadzonej przez pracowników poradni na terenie szkół Gminy Gizałki. Jednocześnie informuje, że pracownicy poradni prowadzą stacjonarną terapię na terenie poradni (z zachowaniem reżimu sanitarnego).

Rodzice dzieci dotychczas uczęszczających na terapię logopedyczną w ramach wyjazdowych punktów terapii logopedycznej mogą zgłosić się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie w celu wyznaczenia terminu wizyty na terenie poradni. Termin zgłoszeń na terapię do 31 września 2020 r. 

Małgorzata Malinowska
dyrektor szkoły

INFORMACJA - WPŁATA NA DOŻYWIANIE

INFORMACJA

Wpłata na dożywianie na WRZESIEŃ 2020 r. wynosi: 52,00 zł
(dożywianie od 14.09.2020 r. – zapisy w sekretariacie)
Wpłatę należy przelać na rachunek bankowy szkoły w terminie do 09.09.2020 r.
Nr rachunku 11840700030410326820000001
W tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.
Proszę o terminowe dokonywanie wpłat.
W przypadku rezygnacji z dożywiania należy zgłosić to do sekretariatu!!!

DOWOZY UCZNIÓW DO SZKOŁY

DOWOZY UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. OJCA ŚW. JANA PAWŁA II W GIZAŁKACH

7:10 – Toporów
7:12 – Wronów
7:15 – Obory
7:20 – szkoła

Odwozy:
Po 5 lekcji – 12:25
Po 7 lekcji – 14:15

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. OJCA ŚW. JANA PAWŁA II W GIZAŁKACH.

Ograniczone zostaje wchodzenie i przebywanie w szkole osób z zewnątrz w tym rodziców. Zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.

• Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły, poza tym należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
o zachowanie 1,5 metrowego dystansu,
o zakrycie nosa i ust,
o posiadanie własnego długopisu,
o ograniczone przemieszczanie się po szkole, rodzice mogą wejść wyłącznie do sekretariatu wejściem numer 2 (od strony przystanku),
o ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
• Do szkoły mogą wejść tylko i wyłącznie osoby bez objawów chorobowych (katar, kaszel, podwyższona temperatura ciała) i nie przebywające na kwarantannie lub w izolacji.
• Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, powiadamia dyrektora, który sam lub zlecając to wskazanemu nauczycielowi umieszcza ucznia w izolatce zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). Do czasu przyjazdu rodziców/ opiekunów sprawuje nad uczniem opiekę.
• W drodze do i ze szkoły rodzice/opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
• Uczniowie wchodzą do szkoły bez rodziców wyznaczonymi wejściami według ustalonych zasad:
o uczniowie klas 1-4 wejście od przystanku - numer 2 ,
o uczniowie klas 5-6 wejście od dziedzińca do nowego obiektu (numer 4) lub od parkingu (numer 6),
o uczniowie klas 7-8 wejście od dziedzińca – numer 3,
o uczniowie klasy 0 – wejście numer 5.

Czytaj więcej...

Używamy cookies i innych technologii m.in. w celach: świadczenia usług i prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli nie akceptujesz naszych plików, powinieneś niezwłocznie opuścić tą stronę internetową..

  Przeczytałem i akceptuje cookies z tej strony internetowej.