ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. OJCA ŚW. JANA PAWŁA II W GIZAŁKACH.

Ograniczone zostaje wchodzenie i przebywanie w szkole osób z zewnątrz w tym rodziców. Zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.

• Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły, poza tym należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
o zachowanie 1,5 metrowego dystansu,
o zakrycie nosa i ust,
o posiadanie własnego długopisu,
o ograniczone przemieszczanie się po szkole, rodzice mogą wejść wyłącznie do sekretariatu wejściem numer 2 (od strony przystanku),
o ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
• Do szkoły mogą wejść tylko i wyłącznie osoby bez objawów chorobowych (katar, kaszel, podwyższona temperatura ciała) i nie przebywające na kwarantannie lub w izolacji.
• Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, powiadamia dyrektora, który sam lub zlecając to wskazanemu nauczycielowi umieszcza ucznia w izolatce zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). Do czasu przyjazdu rodziców/ opiekunów sprawuje nad uczniem opiekę.
• W drodze do i ze szkoły rodzice/opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
• Uczniowie wchodzą do szkoły bez rodziców wyznaczonymi wejściami według ustalonych zasad:
o uczniowie klas 1-4 wejście od przystanku - numer 2 ,
o uczniowie klas 5-6 wejście od dziedzińca do nowego obiektu (numer 4) lub od parkingu (numer 6),
o uczniowie klas 7-8 wejście od dziedzińca – numer 3,
o uczniowie klasy 0 – wejście numer 5.

• W szkole podczas lekcji nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa– zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
• Na korytarzach szkolnych, w toaletach i na boisku obowiązuje uczniów i nauczycieli zasłanianie ust i nosa maseczką lub przyłbicą.
• Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody. Obowiązkowo uczniowie myją ręce przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie z boiska.
• Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane, dezynfekowane i wietrzone.
• Przy sprzyjającej pogodzie (brak opadów) uczniowie w czasie przerw wychodzą na boisko.
• Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
• Uczniowie przebywają w stałych salach poza zajęciami z informatyki i wychowania fizycznego.
• W klasach I-III przerwy dla uczniów ustala nauczyciel uczący klasę według potrzeb, nie rzadziej niż co 45 minut, w taki sposób, aby nie pokrywały się z przerwami dla uczniów klas IV-VIII.
• Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku; uczniom nie wolno wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą, ani ich pożyczać.
• Uczniowie nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych rzeczy i zabawek.
• Uczniowie przynoszą własny posiłek i picie do momentu ustalenia harmonogramu działania stołówki szkolnej.
• Wypożyczanie i zwrot książek będzie możliwe według ustalonego harmonogramu.
• Rodzice są zobowiązani do podania wychowawcom aktualnych numerów telefonów (obojga rodziców lub opiekunów prawnych), a w razie zmiany numeru do przekazania stosownych informacji szkole.
• Rodzice są bezwzględnie zobowiązani do każdorazowego odbierania telefonów ze szkoły w godzinach pracy placówki.
• Rodzice są zobowiązani do przekazania informacji związanych z zakażeniem koronawirusem ucznia szkoły bądź konieczności przebywania ucznia w kwarantannie ze względu na podejrzenie zakażenia u członka rodziny.
Zasady wejścia do szkoły osób „trzecich”
Do budynków Szkoły mogą wejść osoby nie będące pracownikami szkoły lub uczniami tylko w uzasadnionych przypadkach, bez objawów chorobowych wskazujących na zakażenie COVID – 19 stosując się do poniższych zasad:
1. Do szkoły można wejść głównym wejściem numer 1.
2. Osoba wchodząca do Szkoły jest zobowiązana podać swoją tożsamość (imię i nazwisko) oraz cel przybycia. Dane zostaną odnotowane w rejestrze osób wchodzących do Szkoły.
3. Na terenie Szkoły obowiązuje zakrywanie ust i nosa (maseczka lub przyłbica).
4. Po wejściu na teren Szkoły należy zdezynfekować ręce dostępnym przy wejściu płynem dezynfekcyjnym.
5. W celu złożenia podpisu wskazane jest posiadanie swojego długopisu.
6. W przypadku odbioru dziecka ze Szkoły Rodzice nie wchodzą do budynku. Czekają przed wejściem numer 2 i stamtąd odbierają swoje dzieci.
7. Rodzice dzieci z klasy 0 odbierają dzieci przy wejściu numer 5.
Zasady pracy w sekretariacie
1. Sekretariat Szkoły jest czynny od 7.00 – 15.00.
2. Pracownicy sekretariatu zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego, a w chwili przyjmowania interesantów zasłonić nos i usta.
3. Przed wejściem do sekretariatu należy zasłonić nos i usta oraz zdezynfekować dłonie.
4. Wszystkie sprawy, które można załatwić drogą mailową proszę kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem 62 74 11 514.
5. W sekretariacie interesanci załatwiają tylko te sprawy, których nie można załatwić drogą mailową lub telefoniczną.
6. Spotkania lub rozmowy z dyrektorem będą odbywały się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod numerem telefonu 62 74 11 514.
Dane kontaktowe i dane osobowe dotyczące zdrowia dziecka i jego rodziny, mogą być udostępniane przez Szkołę Podstawową im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach odpowiednim służbom sanitarnym w przypadku stwierdzenia podejrzenia zachorowania na COVID-19 na terenie szkoły.
Administratorem danych jest dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach z siedzibą: ul. Kaliska 25, 63-308 Gizałki, tel. (62)7411-514, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Inspektorem danych jest Maciej Hejduk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
Dane osobowe dotyczące zdrowia dziecka i jego rodziny będą przetwarzane wyłącznie w związku z realizacją wyżej wskazanych celów na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

Używamy cookies i innych technologii m.in. w celach: świadczenia usług i prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli nie akceptujesz naszych plików, powinieneś niezwłocznie opuścić tą stronę internetową..

  Przeczytałem i akceptuje cookies z tej strony internetowej.